LMS Technologies Vietnam

Phân Bố Thành Phần Hóa Học

CRYSTAF

CRYSTAF là một công cụ hoàn toàn tự động dùng để đo nhanh Độ phân tán thành phần hóa học (CCD) trong Polyolefin.

Thiết bị CRYSTAF thực hiện kỹ thuật Phân tích Cất phân đoạn Kết tinh để tách polyme theo hàm lượng comonomer của nó. Quá trình được thực hiện trong một bước nhiệt độ duy nhất (bước kết tinh), trong khi nồng độ dung dịch polyme được theo dõi bằng cách sử dụng Đầu dò hồng ngoại IR4 của Polymer Char.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: