LMS Technologies Vietnam

Phân Bố Thành Phần Hóa Học

CEF

Cất phân đoạn rửa giải kết tinh (CEF) là một phương pháp mới để đo sự phân bố thành phần hóa học (CCD) trong Polyolefin bằng cách kết hợp cơ chế tách CRYSTAF và TREF. Nó được quan tâm đặc biệt để phân tích tốc độ cao.

Thiết bị CEF là một thiết bị đơn giản và đáng tin cậy, chỉ cần một van phun, một cột nhồi, một máy bơm và bộ dò hồng ngoại. Thiết bị lấy mẫu tự động gắn với tủ sấy CEF xử lý việc hòa tan mẫu trong lọ 10 hoặc 20 ml. Thiết bị có khả năng phân tích 42 mẫu mỗi ngày mà không cần giám sát.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: