LMS Technologies Vietnam

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG NANO

Vật liệu vi mô đã liên tục dẫn đầu sự đổi mới trong thế giới thử nghiệm cơ học nano chuyên biệt cao trong hơn 30 năm. Không ngừng phát triển và tinh chỉnh các thiết bị liên tục đặt ra các tiêu chuẩn mới về hiệu suất và tính linh hoạt.

Nó cố gắng cung cấp các thiết bị kiểm tra cơ học nano đa chức năng và thân thiện với người dùng và trực quan.


THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG NANO SẢN PHẨM
Nano Test Vantage
Hệ thống NanoTest Vantage cung cấp một loạt các thử nghiệm nanomechanical và nanotribological trong một thiết bị linh hoạt và thân thiện với người dùng.