LMS Technologies Vietnam

Thiết Bị Đo Độ Cứng Nano

Nano Test Vantage

Hệ thống NanoTest Vantage cung cấp một loạt các thử nghiệm nanomechanical và nanotribological trong một thiết bị linh hoạt và thân thiện với người dùng.

NanoTest Vantage mang đến sự kết hợp giữa tính ổn định của thiết bị hàng đầu trong ngành với hiệu suất tuyệt vời trong một phạm vi tải rộng.

Chỉ với một bệ thử nghiệm, một loạt các đặc tính cơ học có thể được khảo sát, cho phép lắp ráp một bức tranh hoàn chỉnh về tính năng của vật liệu.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: