LMS Technologies Vietnam

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT NỘI TẠI (IV)

Polymer Char cống hiến cho sự phát triển các thiết bị kiểm tra hiện đại trong Phân tích Polyolefin. Hãng cung cấp phạm vi rộng nhất và hiện đại nhất các công cụ và dịch vụ để xác định đặc điểm cấu trúc của polyolefin như Sắc ký thấm gel (GPC / SEC), Phân bố thành phần hóa học, Phân bố biến thiên, HPLC ở nhiệt độ cao, Xác định phần hòa tan, Kiểm soát chất lượng, Đo độ nhớt trong, Chiết tách điều chế hoặc phát hiện hồng ngoại.
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT NỘI TẠI (IV) SẢN PHẨM
IVA
Polymer Char’s IVA dựa trên nền tảng QC được phát triển gần đây, tích hợp vào một thiết bị, máy đo độ nhớt tương đối mao quản kép mạnh mẽ kết hợp với bộ lấy mẫu tự động ở nhiệt độ cao đã được chứng minh độ tin cậy trong một số ứng dụng.