LMS Technologies Vietnam

MÁY KIỂM TRA LỰC KÉO NÉN VẠN NĂNG

TREF

Cất phân đoạn rửa giải tăng nhiệt độ là kỹ thuật toàn diện nhất để xác định đặc tính của Phân bố thành phần hóa học (CCD) trong Polyolefin và Polymer Char’s TREF là công cụ phân tích tự động đầu tiên thực hiện kỹ thuật này.

Phần mềm đo đạc ảo kiểm soát toàn bộ quá trình, do đó không cần nhân lực. Mẫu được đưa vào bình và thiết bị thực hiện các chu trình nạp, hòa tan, nạp cột và nhiệt độ dung môi kết hợp với điều khiển lưu lượng bơm. Cuối cùng, các bình và dây chuyền được làm sạch và sẵn sàng để phân tích thêm các mẫu.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: