LMS Technologies Vietnam

ĐO GÓC TIẾP XÚC QUANG HỌC

OCA15EC

OCA 15EC là thiết bị đo cấp cơ bản để đo góc tiếp xúc và phân tích hình dạng giọt rơi chuyên nghiệp. OCA 15EC có thể dễ dàng tháo rời để vận chuyển tùy từng trường hợp.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: