LMS Technologies Vietnam

MI-2 series SẢN PHẨM

Dòng máy đo chỉ số chảy nhựa Mi-2 có thể thực hiện một thử nghiệm với quả cân đơn theo ISO 1133 và ASTM D1238, các quy trình A, B và C. Ngoài ra, nó còn chạy các thử nghiệm theo ASTM D 3364. Mi-2 dễ dàng thực hiện các phép đo MVR / MFR. Do thiết kế mô-đun của hệ thống này, nó có thể tự động hóa quy trình đo từng bước. Máy đo sự dẻo hóa bằng phương pháp đùn này có thể được sử dụng như một thiết bị độc lập hoặc nó có thể được vận hành với phần mềm máy tính để phân tích thống kê và quản lý dữ liệu. Tùy thuộc vào các tùy chọn, máy đo chỉ số chảy nhựa GÖTTFERT cung cấp các lợi ích bổ sung, bên cạnh việc chỉ chạy theo ISO và ASTM. Một ví dụ cụ thể là nó có thể thu thập thông tin giãn dài.