LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Chỉ Số Chảy

Máy Đo Chỉ Số IV PET

IV TESTER là một thiết bị đơn giản để xác định độ nhớt nội tại (giá trị IV hoặc SV), không sử dụng dung môi hóa học. IV Tester này được sử dụng đặc biệt để kiểm tra chất lượng polyester (PET) hoặc polyamide (PA). Nó dựa trên máy đo chỉ số chảy nhựa đơn giản loại mi2.2 theo ISO1133: Part 2 hoặc ASTM D1238 Phương pháp B. Để xác định IV nhanh, IV TESTER được kết hợp với một hệ thống làm khô hiệu quả. IV TESTER cho phép xác định độ nhớt nội tại trong một phần ba hoặc một phần tư thời gian so với xác định độ nhớt dung dịch. Phương pháp này loại bỏ việc sử dụng các dung môi hóa học có hại cho môi trường và sức khỏe. Độ nhớt IV là độ nhớt của dung dịch polyme có nồng độ “zero” và do đó không phụ thuộc vào dung môi. Ngược lại, độ nhớt SV là giá trị độ nhớt ở một nồng độ polyme nhất định trong dung môi và do đó phụ thuộc vào dung môi được sử dụng. Cả hai giá trị, giá trị IV hoặc SV, tương quan với độ chảy của polyme nóng chảy ở nhiệt độ xác định và độ ẩm còn lại.

IV Tester cung cấp giá trị IV.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: