LMS Technologies Vietnam

Thiết Bị Kiểm Tra Chất Đàn Hồi

Máy Đo Độ Nhớt Mooney

SMV-301 / 301RT cho phép người dùng đo độ nhớt Mooney, thời gian cháy xém, độ nhớt Mooney tối thiểu và các đặc tính khác của cao su theo các phương pháp thử nghiệm JIS, ISO và ASTM.

Với các đặc tính phục hồi nhiệt độ vượt trội và khả năng hoạt động dễ dàng, nó cũng có thể được sử dụng cho các phép đo sự hồi phục ứng suất hoặc cho các thử nghiệm liên quan đến việc thay đổi tốc độ roto.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: