LMS Technologies Vietnam

Hệ Thống Phân Tích Màng Tấm

Kiểm Soát Độ Tinh Sạch Trên Cuộn (PCR)

Với Thiết bị kiểm soát độ tinh sạch trên cuộn (PCR) của OCS, có thể kiểm tra màng nhựa trên cuộn trong máy cuốn lô và có thể phát hiện tất cả các loại nhiễm bẩn. Có thể tích hợp đơn giản vào máy cuộn. Ngoài ra, PCR có thể được triển khai trong phần mềm hệ thống FSP600 hiện có hoặc được sử dụng như một giải pháp độc lập. PCR cho phép kiểm tra chiều rộng lên đến 10 mét. Nó đặc biệt thích hợp cho màng phẳng, thổi và đúc rót, màng kéo dài hai chiều, cán và phân cắt.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: