LMS Technologies Vietnam

Máy Phủ Quay

Hệ thống Quickstep System

Dòng sản phẩm Quickstep của Obducat có thể được định cấu hình dưới dạng gắn trên băng ghế bán tự động hoặc như máy trộn quay độc lập (cho cối hở hoặc RCCT), máy phủ phun sương, hệ thống Lift-Off, máy quay xử lý ướt và tấm nóng/lanh hay HMDS cho các ứng dụng thể tích thấp và sản xuất thử nghiệm.

Hệ thống Quickstep có nhiều tùy chọn cho phép vận hành và bảo trì dễ dàng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: