LMS Technologies Vietnam

Sắc Ký Thấm Gel

GPC-QC

GPC-QC là một thiết bị GPC nhiệt độ cao nhỏ gọn để kiểm soát chất lượng trong dây chuyền sản xuất polyolefin. Thiết bị này có cách tiếp cận đơn giản và đáng tin cậy dựa trên nền tảng QC được phát triển gần đây để cung cấp Phân phối khối lượng mol chính xác và mạnh mẽ để kiểm soát quá trình. Do đó, đáp ứng nhu cầu trong ngành công nghiệp bổ sung đường cong hoàn chỉnh vào các công cụ kiểm soát quy trình thông thường trong các nhà máy sản xuất.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: