LMS Technologies Vietnam

Kiểm Tra Phân Bố Hai Chiều

CFC

Khả năng phân đoạn chéo Polyolefin có độ phân giải cao đã được thực hiện thông qua thiết bị hoàn toàn tự động Polymer Char’s CFC mới. Phân bố hai chiều liên quan đến khối lượng mol và các biến thành phần thường được yêu cầu để mô tả toàn diện các đặc tính của vật liệu phức tạp, và phân đoạn chéo hoàn toàn là kỹ thuật duy nhất xác định được nó mà không bị mất thông tin.

Thiết bị tự động nhỏ gọn này phân đoạn polyme theo độ kết tinh, theo quy trình phân tách TREF (Phân đoạn rửa giải nhiệt độ tăng). Trong khi đó, các phân đoạn kết quả được tiêm liên tục về phía các cột GPC trực tuyến, nơi thực hiện phân đoạn thứ hai, lần này là theo khối lượng mol. Các phân đoạn kết quả được đo bằng đầu dò hồng ngoại tích hợp, IR4 hoặc IR5, cũng có thể cung cấp thông tin về thành phần.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: