LMS Technologies Vietnam

Phân Tích Đặc Tính Vật Lý Và Lưu Biến

Hệ Thống Đo Chỉ Số Chảy (OP5)

Hệ thống đo chỉ số chảy OP5 của OCS cho phép đo Chỉ số Nóng chảy (MI) của các mẫu polyme dạng bột hoặc dạng hạt. Quá trình đo MFR bởi OP5 được thực hiện bằng phương pháp kiểm soát chính xác dòng chảy kết hợp với kỹ thuật đo áp suất nóng chảy do OCS phát triển có độ chính xác cao. Phương pháp này thường đạt được độ lặp lại +/− 1%. Việc lấy mẫu nhanh làm giảm đáng kể thời gian trễ giữa phòng thí nghiệm và sản xuất.

Nguyên liệu thô có thể kiểm tra: Dạng bột và dạng hạt.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: