LMS Technologies Vietnam

Phân Tích Trọng Lượng Nhiệt (TGA)

TG 309 Libra® Select

Trong các dòng sản phẩm Libra®, NETZSCH TG 309 Libra® Select nổi bật lên bởi tính linh hoạt. Người dùng có thể lựa chọn dải nhiệt độ từ 10°C đến 1025°C hoặc thậm chí lên đến 1100°C. Thiết bị tự hào với thiết kế hệ cân có độ phân giải tuyệt vời, cho phép phát hiện những thay đổi dù là nhỏ nhất về khối lượng của vật liệu. Hơn nữa, thiết bị cho phép kết nối với hệ thống phân tích khí và được trang bị Bộ bơm mẫu tự động (ASC) dung tích lớn với 204 vị trí, giúp đơn giản hóa quy trình làm việc.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: