LMS Technologies Vietnam

Phân Tích Trọng Lượng Nhiệt (TGA)

TG 309 Libra® Classic

Nghiên cứu Thành phần Vật liệu Thông qua Công nghệ Phân tích Nhiệt trọng Lượng Tiên tiến

Máy phân tích nhiệt trọng lượng NETZSCH TG 309 Libra® Classic cung cấp giá trị vượt trội cho các ứng dụng kiểm soát chất lượng trong dòng sản phẩm Libra®. Máy phân tích nhiệt trọng lượng (TGA) này lý tưởng để phân tích hành vi phân hủy nhiệt của vật liệu và các thành phần của chúng. Model Classic có dải nhiệt độ từ 10 °C đến 1025 °C, phù hợp cho phân tích đa dạng các vật liệu. Ngoài ra, nó có thể được trang bị Bộ tiêm mẫu tự động (ASC) gồm 20 vị trí giúp nâng cao hiệu năng phân tích.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: