LMS Technologies Vietnam

Hệ Thống Siêu Âm Nghiên Cứu

Đầu Dò Verasonics

Lựa chọn đầu dò của Verasonics

Để tạo thuận lợi cho công việc của các nhà nghiên cứu, Verasonics hợp tác với các nhà sản xuất đầu dò hàng đầu thế giới để cung cấp đầu dò chất lượng cao cho nhiều ứng dụng nghiên cứu trong khoa học vật liệu và y sinh.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:
Đặc điểm
Đầu dò dán nhãn Verasonics

Đầu dò hình ảnh y tế tiêu chuẩn, bao gồm đầu dò mảng tuyến tính, mảng cong và mảng theo pha, với dải tần từ 2 MHz đến 11 MHz
GE

Đầu dò hình ảnh y tế* có số lượng phần tử cao, bao gồm mảng tuyến tính, cong, theo pha và nội khoang, với dải tần từ 1 MHz đến 12 MHz
Daxsonics

Đầu dò mảng tuyến tính tần số cao âm thanh tổng hợp, với 128 phần tử và hình ảnh và Doppler đến 39 MHz
Vermon

Đầu dò mảng tuyến tính tần số cao đơn tinh thể, với 128 phần tử và dải tần từ 14 MHz đến 35 MHz
Vermon

Các công nghệ tiên tiến cho Volume Imaging, bao gồm đầu dò Matrix Arrays với 1024 phần tử ở 3 MHz và 8 MHz
Vermon

Mảng Hàng-Cột có các mảng được định hướng trực giao gồm 128 phần tử mỗi mảng, phù hợp với hình ảnh khối lượng tốc độ khung hình cao
Imasonic

Đầu dò mảng theo pha ở tần số 5 MHz được phát triển đặc biệt cho Khoa học Vật liệu & NDE
KOLO

Đầu dò mảng tuyến tính tần số cao CMUT, với 256 phần tử và dải tần từ 8 MHz đến 38 MHz
Sonic Concepts

Ghép nối đầu dò hiệu suất cao cho nghiên cứu HIFU và Siêu âm tập trung hướng dẫn bằng siêu âm, từ 500 kHz đến 2 MHz