LMS Technologies Vietnam

Hệ Thống Siêu Âm Nghiên Cứu

NDE/NDT Cho Khoa Học Vật Liệu

Khả năng nghiên cứu siêu âm tiên tiến cho khoa học vật liệu.

Nền tảng Vantage của Verasonics cung cấp các hệ thống siêu âm đa kênh, mảng pha có thể lập trình, hiệu suất cao cho nghiên cứu và phát triển NDE/NDT trong học thuật và công nghiệp. Ngoài những lợi thế của nó trong siêu âm mảng theo pha, bao gồm FMC/TFM cực nhanh và sóng phẳng, hệ thống Vantage là lý tưởng để thực hiện nhiều kỹ thuật cho các ứng dụng như chụp cắt lớp sóng có hướng dẫn, bẫy âm thanh, theo dõi phát xạ âm thanh, v.v.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: