LMS Technologies Vietnam

Hệ Thống Siêu Âm Nghiên Cứu

Hệ Thống Siêu Âm Nghiên Cứu Vantage™

Hệ thống siêu âm Vantage cung cấp hình ảnh thời gian thực ở tốc độ khung hình hợp lý để phân tích dữ liệu. Thiết bị đi kèm với các tùy chọn kênh khác nhau, dải tần số rộng và khả năng tạo dạng sóng tùy ý nhiều kênh. Điều khiển dựa trên giao diện MATLAB® và có hơn 500 tập lệnh điều khiển ví dụ. Có thể kết hợp công nghệ xử lý hình ảnh của người dùng và phát triển các kỹ thuật tạo chùm tia mới hoặc tạo các thuật toán, đánh giá và triển khai xử lý hình ảnh mới. Vantage là giải pháp lý tưởng để đáp ứng và vượt quá yêu cầu nghiên cứu và phát triển.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: