LMS Technologies Vietnam

Hệ Thống Siêu Âm Nghiên Cứu

Hệ Thống Siêu Âm Nghiên Cứu Dùng Trong Y Sinh

Dẫn đầu trong nghiên cứu siêu âm cho các ứng dụng & kỹ thuật y sinh

Hệ thống Vantage của Verasonics cung cấp hiệu suất vượt trội và tính linh hoạt chưa từng có để hỗ trợ các ứng dụng nghiên cứu siêu âm khác nhau cho ngành khoa học y sinh. Phần cứng và phần mềm tiên tiến của hệ thống Vantage cho phép nó được sử dụng như một thiết bị thu thập dữ liệu với chất lượng tín hiệu vượt trội, làm nền tảng để phát triển và thử nghiệm các đầu dò mới hoặc như một công cụ có thể lập trình để nghiên cứu các cách kiểm tra và thao tác mô mới.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: