LMS Technologies Vietnam

Hệ Thống Thử Cháy

UL 94 - Hệ Thống Thử Cháy Cho Nhựa Và Linh Kiện Điện Tử

Thiết bị thử nghiệm thế hệ thứ 5 của UL94, DIN EN 60695 phần 11-10, DIN EN 60695 phần 11-20, DIN EN 60695 phần 11- 3, DIN EN 60695 phần 11-4, và ISO 9773.

Các chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng cùng với việc sử dụng các vật liệu chất lượng cao đảm bảo cho UL94 có tuổi thọ sản phẩm lâu dài đồng thời giảm thiểu nhu cầu làm sạch và bảo dưỡng, tăng tính an toàn và đơn giản hóa đáng kể công việc hàng ngày tại phòng thí nghiệm.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: