LMS Technologies Vietnam

Hệ Thống Thử Cháy

SBI - Hệ Thống Thử Cháy Cho Vật Liệu Xây Dựng (Trừ Cáp và Sàn)

Hệ thống thử nghiệm cháy xác định phản ứng cháy của các sản phẩm xây dựng (trừ cáp và sàn) khi tiếp xúc với sự tấn công nhiệt bởi một thiết bị đốt độc lập phù hợp với tiêu chuẩn EN 13823.

SBI của NETZSCH TAURUS Instruments GmbH dễ sử dụng, cung cấp các tùy chọn điều khiển và thu dữ liệu tiên tiến trong một định dạng trực quan với nhiều hướng dẫn người dùng. Màn hình cảm ứng màu có độ phân giải cao trên tủ điều khiển “SBI Control” cho phép đo và điều khiển bằng máy tính bảng đơn tích hợp, hệ thống vận hành Windows và phần mềm SBI. Do đó, không cần đến bất kỳ điều khiển thủ công nào như công tắc, bộ điều khiển hoặc nút bấm; trạng thái của hệ thống thử nghiệm hiển thị rõ ràng và hệ thống ngăn chặn bất kỳ lỗi vận hành nghiêm trọng nào. Lưu trữ, phân tích và ghi nhận tất cả các dữ liệu kiểm tra, được xử lý hoàn toàn thông qua thiết bị điều khiển.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: