LMS Technologies Vietnam

Hệ Thống Thử Cháy

TBB - Hệ Thống Thử Cháy Cho Sàn

Hệ thống thử nghiệm phản ứng cháy của sàn – xác định tính chất cháy sử dụng nguồn nhiệt bức xạ phù hợp với tiêu chuẩn EN ISO 9239-1.

TBB của NETZSCH TAURUS Instruments GmbH dễ sử dụng, cung cấp các tùy chọn điều khiển và thu dữ liệu tiên tiến trong một định dạng trực quan với nhiều hướng dẫn người dùng. Màn hình cảm ứng màu độ phân giải cao trên tủ điều khiển “TBB Control” cho phép đo và điều khiển bằng máy tính bảng đơn tích hợp, hệ điều hành Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC và phần mềm TBB.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: