LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Cứng

FENIX 300 RS-IMP

Phiên bản IMP của FENIX 300RS kết hợp hệ thống đo và áp tải tuyệt vời với bộ điều khiển máy tiên tiến chạy trên Windows 10. Tạo kết nối với mạng của bạn bằng WIFI hoặc LAN, kết nối với máy in, hệ thống chất lượng hoặc ứng dụng MS; hệ thống IMPRESSIONS ™ LT cung cấp tính linh hoạt cao.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: