LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Cứng

VERZUS 720RS

VERZUS 720 RS (B) được xây dựng xung quanh khung chữ C rắn bằng đá với độ cứng cao.

Hệ thống vòng kín dựa trên cảm biến lực và bộ truyền động lực chính xác đảm bảo kết quả GR & R tốt nhất. Các lực kiểm tra có thể nằm trong khoảng từ 1kgf đến 250kgf và một chu kỳ kiểm tra đầy đủ có thể chỉ là 13 giây (với thời gian dừng là 10 giây). Do đo độ sâu thông qua hệ thống quang học, chỉ số độ sâu trực tiếp 0,1 micron là một tính năng tiêu chuẩn.

Đối với những người dùng khắt khe, VERZUS có thể được trang bị một trục xoay có động cơ (tùy chọn) để nâng sản phẩm của bạn lên vị trí thử nghiệm cần thiết mà không cần nỗ lực.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: