LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Cứng

FALCON 600

Falcon 600 hoàn toàn tự động cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho các nhu cầu kiểm tra độ cứng Vickers, Knoop và dải lực thấp Brinell.

Phạm vi lực tiêu chuẩn từ 1 gf đến 62,5 kgf (tùy chọn giảm xuống lực 0,1 gf) được sử dụng kết hợp với bất kỳ ứng dụng phần mềm nào, cung cấp một máy kiểm tra độ cứng cho hôm nay, ngày mai và tốt hơn … cho tương lai.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: