LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Cứng

HAWK 652RS-IMP

652RS-IMP là dòng có kỹ thuật tiên tiến nhất trong nhóm các máy đo độ cứng HAWK. Dòng này không chỉ được trang bị một PC công nghiệp không quạt tích hợp, chạy Windows 10 và phiên bản đầy đủ IMPRESSIONS ™ của Innovatest, phần mềm điều khiển người thiết bị. Vận hành thiết bị kiểm tra nâng cao trong tầm tay của bạn.

Công nghệ tiên tiến của hệ thống trục Z kép duy nhất trên thế giới cung cấp chiều cao làm việc 650mm, nhưng cũng có các vị trí thử nghiệm khác nhau cho các mẫu có hình dạng đặc biệt của bạn. Vị trí điều chỉnh thứ hai có thể hỗ trợ nhiều loại đế hoặc bàn mẫu chuyên dụng hoặc khác nhau, kiểm tra phôi mẫu của bạn từ bên trong, bên ngoài, trên cùng hoặc dưới cùng. Không còn tốn thời gian cắt, mài và đánh bóng phôi mẫu cho một vài phép đo độ cứng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: