LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Cứng

FALCON 5000

Innovatest® FALCON 5000 là máy kiểm tra độ cứng Vickers mang tính cách mạng, tiên tiến và mạnh mẽ nhất hiện nay.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: