LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Cứng

NEXUS 3200

Hệ thống áp tải lực, vòng lặp kín, cảm biến lực chất lượng hàng đầu đối với dòng máy đo độ cứng Brinell với hệ thống đo video tiên tiến. Nó có thể đo các lực kiểm tra từ 62,5kgf đến 3000kgf.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: