LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Cứng

FENIX 300 RS

FENIX 300RS kết hợp công nghệ áp tải hiện đại với hệ thống đo độ sâu vết lõm hàng đầu của Hà Lan. Thang đo Rockwell, Superficial Rockwell & Brinell là một phần khả năng của máy. Kết quả thử nghiệm chính xác cao và hoạt động nhanh chóng khiến dòng FENIX 300 trở thành con ngựa làm việc tốt nhất cùng loại trên thị trường hiện nay.

Dòng 300 RS cung cấp Giao diện Người dùng thông minh, dễ học và có các tùy chọn lưu trữ dữ liệu bên trong và bên ngoài.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: