LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Cứng

NEXUS 3100

Máy đo độ cứng Brinell tự động với kính hiển vi analog và tính toán độ cứng qua màn hình cảm ứng.

Đây là một máy đo độ cứng Brinell mạnh mẽ, nhỏ gọn và tiết kiệm.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: