LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Cứng

FENIX 200 ACL

FENIX 200ACL là máy đo độ cứng Rockwell cơ bản nhất sử dụng công nghệ cảm biến lực mới nhất, vòng kín, phản hồi lực, hệ thống ứng dụng lực kiểm tra hoàn toàn duy nhất trong loại máy đo này.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: