LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Cứng

FALCON 500

Máy đo độ cứng FALCON 500 Micro / Macro Vickers, Knoop và Micro Brinell rất thành công và tiên tiến dễ sử dụng, kiểm tra độ chính xác cao và đo lường tự động.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: