LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Cứng

FALCON 450

FALCON 450 được thiết kế dựa trên nền tảng của dòng máy đo độ cứng Micro Vickers và Macro Vickers đã rất thành công của FALCON 500. Với mô hình này, nó có phiên bản thị kính và kính hiển vi linh hoạt, thân thiện với người dùng dễ dàng vận hành và ứng dụng hơn.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: