LMS Technologies Vietnam

Phân Tích Nhiệt Lượng Quét Vi Sai (DSC)

Photo-DSC 204 F1 Phoenix

Ưu điểm chính của hệ thống xử lý đóng rắn dưới tác động của ánh sáng là thời gian phản ứng nhanh. Các dung dịch monomer mà hầu hết không có dung môi có thể bị hóa rắn chỉ trong vòng một vài giây và ở nhiệt độ thấp. Sự kết hợp của phản ứng đóng rắn nhiệt và ánh sáng thường được ứng dụng kép cho chất kết dính và sơn.

Đối với hệ thống đo quang vi sai Photo-DSC 204 F1 Phoenix® của chúng tôi, có thể sử dụng hầu hết các loại đèn công nghiệp hoặc phòng thí nghiệm tiêu chuẩn cho các hệ thống vật liệu đóng rắn hoàn toàn hoặc cation.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: