LMS Technologies Vietnam

Phân Tích Nhiệt Lượng Quét Vi Sai (DSC)

DSC 300 Caliris® Classic

Dễ sử dụng, mạnh mẽ, chính xác, tối ưu hóa công việc hằng ngày – đó là những tính năng của DSC 214 Polyma cải tiến. Thiết kế độc đáo bao gồm mọi thứ cần thiết cho một nghiên cứu DSC thành công – bất kể người dùng là người mới bắt đầu hay một chuyên gia nhiều kinh nghiệm. Phần mềm cải tiến bao gồm Đánh giá tự động (AutoEvaluation) và Định danh (Identify đã được thiết lập hiện đáp ứng thế hệ quản lý dữ liệu tiếp theo LabV®, giúp theo dõi dữ liệu đã thu thập và sắp xếp dữ liệu để quy trình làm việc trong phòng thí nghiệm diễn ra suôn sẻ.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: