LMS Technologies Vietnam

Phân Tích Nhiệt Lượng Quét Vi Sai (DSC)

DSC 204 F1 Phoenix

Máy đo nhiệt lượng quét vi sai cao cấp đa năng, DSC 204 F1 Phoenix®, hấp dẫn bởi chính khái niệm độc đáo của nó: tất cả các thành phần vận hành thiết yếu được tích hợp vào thiết bị và các tiện ích bổ sung có thể được cài đặt bất cứ lúc nào tại chỗ.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: