LMS Technologies Vietnam

Phân Tích Nhiệt Lượng Quét Vi Sai (DSC)

DSC 3500 Sirius

Thiết bị phục vụ nghiên cứu đặc tính vật liệu với chi phí đầu tư ban đầu hiệu quả.

Thiết kế của DSC 3500 Sirius được phát triển tại Nhật Bản phù hợp với các nhiệm vụ thông thường trong kiểm soát chất lượng và phân tích lỗi sản phẩm cũng như để mô tả đặc tính vật liệu của hàng dệt kỹ thuật, thực phẩm, bao bì, trong ngành công nghiệp polymer và mỹ phẩm cũng như các nguyên liệu hữu cơ hoặc vô cơ khác.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: