LMS Technologies Vietnam

Phân Tích Nhiệt Lượng Quét Vi Sai (DSC)

DSC 214 Polyma

Dễ sử dụng, mạnh mẽ, chính xác, tối ưu hóa công việc hằng ngày – đó là những tính năng của DSC 214 Polyma cải tiến. Thiết kế độc đáo bao gồm mọi thứ cần thiết cho một nghiên cứu DSC thành công – bất kể người dùng là người mới bắt đầu hay một chuyên gia nhiều kinh nghiệm. Trên hết, đó là sự phát triển hai phần mềm mới: Đánh giá tự động (AutoEvaluation) và Định danh (Identify). Chúng có tiềm năng tạo ra một cuộc cách mạng hóa trong phân tích DSC.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: