LMS Technologies Vietnam

Phân Tích Nhiệt Lượng Quét Vi Sai (DSC)

DSC 204 F1 Nevio

Kết quả DSC chính xác và đáng tin cậy cho ngành Dược phẩm, Thực phẩm và Mỹ phẩm bằng DSC 204 F1 Nevio, máy đo nhiệt lượng quét vi sai cao cấp dùng trong nghiên cứu và phát triển, mô tả đặc tính vật liệu và kỹ thuật viết test.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: