LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Nhớt Micro

Thiết bị vệ sinh Chip

Tự động hóa việc vệ sinh của bạn

Thiết bị vệ sinh chip có khả năng làm sạch chip VROC® dưới 10 phút. Nó cho phép lựa chọn 3 dung môi khác nhau cùng với các quy trình làm sạch được tạo sẵn. Tất cả các việc này đều có thể thực hiện thông qua màn hình cảm ứng tích hợp sẵn.
  • 3 chai dung môi để làm sạch tối ưu
  • Giao diện người dùng màn hình cảm ứng – Dễ vận hành
  • Chỉ cần 1 chạm để thực hiện quy trình vệ sinh
  • Vận hành theo quy trình vệ sinh của nhà máy hoặc theo yêu cầu
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: