LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Nhớt Micro

Máy đo độ nhớt thông lượng cao và tự động

VROC Initium là dòng máy đo độ nhớt tự động có thể phân tích độ nhớt của các mẫu quý của bạn 24/7. Kiểm tra theo yêu cầu cũng như thường xuyên được kích hoạt trong tầm tay của bạn với thiết bị này.

Các mẫu Newton và phi Newton đều có thể được mô tả bằng công nghệ VROC® tiên tiến bằng thiết bị này.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: