LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Nhớt Micro

Máy đo độ nhớt mẫu nhỏ bán tự động

Rheosense m-VROC II là thế hệ thứ hai và mới nhất của dòng máy đo độ nhớt mẫu nhỏ, bán tự động. Máy đo độ nhớt có dải độ nhớt động học rộng nhất, với các phép đo độ nhớt tốc độ cắt cao lên đến 2.020.000 s-1.

Máy đo độ nhớt bán tự động m-VROC II cho phép đo thể tích mẫu nhỏ nhất cho đến nay, là 15 microliter (μL), kết hợp kiểm soát nhiệt độ, làm sạch tự động, khảo sát theo tốc độ cắt và thời gian cũng như khả năng phục hồi của mẫu. Thiết bị này là giải pháp lý tưởng để mô tả đặc tính mẫu ban đầu, sàng lọc ứng viên và nghiên cứu khả năng tiêm.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: