LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Nhớt Micro

MicroVISC

microVISC – Máy đo độ nhớt mẫu nhỏ cầm tay.

microVISC là giải pháp tối ưu cho các phép đo độ nhớt thường xuyên của bạn. Máy đo độ nhớt mẫu nhỏ và có thể di động được thiết kế trực quan để người dùng có thể bắt đầu vận hành trong vòng một phút. Nó sử dụng công nghệ Viscometer/Rheometer-on-a-Chip (VROC®) đã được cấp bằng sáng chế của RheoSense và cung cấp các phép đo độ nhớt lặp lại và chính xác, sử dụng cỡ mẫu nhỏ nhất là 100 microlit.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: