LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Nhớt Micro

Máy đo độ nhớt micro tự động

Máy đo độ nhớt m-VROC – Lượng mẫu nhỏ và tốc độ cắt được kiểm soát.

m-VROCTM dẫn đầu dòng máy đo độ nhớt với lượng mẫu nhỏ, tự động được sử dụng trên toàn thế giới bởi các công ty Fortune Global 500 và các trường đại học nghiên cứu hàng đầu. Có khả năng đáp ứng các ứng dụng có yêu cầu khắc khe nhất bao gồm trị liệu bằng protein, m-VROCTM có phạm vi động học rộng nhất (đo độ nhớt tốc độ trượt cao lên đến 1,400,000 s-1) chỉ với 20 microlit mẫu.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: