LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Nhớt Micro

Máy đo độ nhớt mở rộng

e-VROC® Viscometer — Extensional Viscosity Máy đo độ nhớt e-VROC® – Độ nhớt mở rộng.

Máy đo độ nhớt e-VROCTM có khả năng đo độ mở rộng biểu kiến, đo lưu lượng mở rộng của các giải pháp polymer giúp bạn hiểu và tối ưu hóa quy trình công nghiệp. Bằng cách kiểm soát lưu lượng mẫu thông qua sự co rút thể tích của một kênh dẫn vi lưu bên trong tế bào đo, e-VROCTM cung cấp dữ liệu độ nhớt mở rộng biểu kiến chính xác.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: