LMS Technologies Vietnam

Máy Phân Tích Nhiễm Bẩn Bột & Hạt Nhựa

Máy Đo Phân Bố Kích Thước Và Hình Dạng Hạt (PSSD)

Hệ thống đo sự phân bố kích thước và hình dạng hạt (PSSD) của OCS là một công cụ được sử dụng để phân tích và phân loại nhanh kích thước và hình dạng của tất cả các loại hạt nhựa. Hệ thống phân tích các hạt rơi tự do bằng cách sử dụng camera quét đường đi và phân loại các hạt (quá khổ và quá nhỏ, mài mòn, kết tụ, v.v.) theo các đặc tính hình thái học của chúng. Các tính năng đặc biệt khác của PSSD là giám sát hệ thống tạo hạt (mức độ mài mòn của máy cắt), xác định trọng lượng hạt (với hệ thống cân tùy chọn) và truyền dữ liệu kết quả theo thời gian thực tới bộ phận sản xuất và kiểm soát quy trình.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: