LMS Technologies Vietnam

Máy Phân Tích Nhiễm Bẩn Bột & Hạt Nhựa

Máy Quét Kiểm Tra Hạt Nhựa (PS25C)

Hệ thống quét kiểm tra hạt PS25C được sử dụng để phát hiện và phân tích các vật liệu nhựa trong suốt và mờ đục dạng hạt. Người dùng thường nạp vật liệu cần phân tích một cách thủ công vào phễu hoặc vật liệu có thể được nạp tự động thông qua hệ thống trực tuyến (Hệ thống vận chuyển hạt nhựa) hoặc hệ thống nhiều phễu. Hạt nhựa được vận chuyển trên một kênh rung và đi qua khu vực kiểm tra nơi các hạt được kiểm tra bằng camera ma trận màu có độ phân giải cao. Hệ thống camera có thể phát hiện dị vật, tạp chất hoặc độ lệch màu.

PS25C có thể được trang bị các thiết bị tùy chọn như hệ thống nắp nhiều rãnh (tùy chọn), giúp phân loại các hạt bị nhiễm bẩn.

PS25C đảm bảo khả năng thích ứng tối ưu trong các hoạt động của phòng thí nghiệm và các trạm đo lường trong quá trình sản xuất, giám sát và phản ứng nhanh với bất kỳ sự cố nào. Tất cả dữ liệu sẽ được lưu trữ để phân tích và có thể được cấu hình để hiển thị ở nhiều định dạng khác nhau.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: