LMS Technologies Vietnam

Máy Phân Tích Nhiễm Bẩn Bột & Hạt Nhựa

Máy Phân Tích Kiểm Tra Nguyên Liệu Bột (PT2C)

Máy kiểm tra nguyên liệu bột (PT2C) của OCS có thể phân tích các vật liệu dạng bột trên một tấm rung và phát hiện các tạp chất, cho thấy độ lệch màu so với sản phẩm bằng cách sử dụng máy ảnh ma trận màu.

Một tính năng bổ sung của PT2C là một hệ thống phân loại (tùy chọn) phân loại bột bị nhiễm bẩn. Các ưu điểm khác là truyền dữ liệu của các kết quả theo thời gian thực tới quá trình sản xuất và kiểm soát quy trình cũng như đánh giá tiếp theo về bột đã được phân loại bằng các hệ thống phân tích sâu hơn.

Nguyên liệu thô có thể được phân tích bằng Máy kiểm tra bột PT2C là nguyên liệu dạng bột (chảy tự do).
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: